Egyesületünk 2015. évi évzáró közgyűlése Iőpont: 2015. december 16. (szerda) 18.00 óra Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 (az egyesület termében)

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2015. évi évzáró közgyűlésére.

 

Időpont: 2015. december 16. (szerda) 18.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 az egyesület termében

 

Napirendi pontok:

  1. Kovács Lajos elnök köszöntője, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Elnöki beszámoló: a Sportegyesület 2015 évi tevékenységének ismertetése, beszámoló a megvalósult pályázatokról
  3. A felügyelő bizottság 2015 évre vonatkozó beszámolója
  4. Elnökségi tájékoztató, az elnökség tervei, (pályázatok, edzések, díjak,) javaslatai, határozathozatalok
  5. A 2016-évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
  6. Szerződések ismertetése, jóváhagyása, határozathozatal: (az alapszabály 4.1.8 pontja szerinti, az egyesületi működéshez kötött, szerződések ismertetése, jóváhagyása)
  7. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2015. december 16. (szerda) 18.30-kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

Szeghalom, 2015. december 9.

meghívó letöltése