Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2024. évi közgyűlésére.

Időpont: 2024. január 13. (szombat) 17.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 az egyesület termében

 

Napirendi pontok:

 

  1. Kovács Lajos elnök köszöntője, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Elnöki beszámoló: a Sportegyesület 2023-évi tevékenységének ismertetése.
  3. Felügyelő bizottsági beszámoló: a Senshi Sportegyesület számviteli törvény szerinti 2023-as kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek, ismertetése, elfogadása
  4. Elnökségi tájékoztató, az elnökség tervei, javaslatai az egyesületet érintő változásokról, alapszabály aktualizálásáról, módosításáról
  5. Tisztségviselők választása
  6. Alapszabály módosítása, határozathozatalok
  7. A 2024-évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
  8. Egyebek

 

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2024. január 13. (szombat) 18.00-kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

 

 

Szeghalom, 2024. január 02.