Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2016. évi közgyűlésére. Időpont: 2016. április 08. (péntek) 17.00 óra Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 az egyesület terme

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2016. évi közgyűlésére.

 

Időpont: 2016. április 08. (péntek) 17.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 az egyesület termében

 

Napirendi pontok:

  1. Kovács Lajos elnök köszöntője, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Elnöki tájékoztató
  3. A felügyelő bizottság 2015 évre vonatkozó beszámolója, Senshi Sportegyesület számviteli törvény szerinti 2015-ös kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek, ismertetése, elfogadása
  4. Szerződések ismertetése, jóváhagyása, határozathozatal: (az alapszabály 4.1.8 pontja szerinti szerződések ismertetése, jóváhagyása)
  5. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2016. április 08. (péntek) 17.30-kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

Szeghalom, 2016. április 01.