Időpont: 2014.augusztus 22. (péntek) 17.00 óra Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 az egyesület klubszobájában

Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2014. évi rendkívüli közgyűlésére.

Időpont: 2014.augusztus 22. (péntek) 17.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 az egyesület klubszobájában
 

Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Tájékoztató a rendkívüli közgyűlés összehívásának okairól,
    – a Gyulai Törvényszék hiánypótlási felszólítása miatt az alapszabály módosításának szükségességéről
    – a nyertes LEADER pályázat megvalósításához szükséges hitelfelvételről
  3. Alapszabály módosítás
  4. Határozathozatal a LEADER pályázat megvalósításához szükséges hitelfelvételről
  5. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2014.augusztus 22. (péntek) 17.30 óra -kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

Szeghalom, 2014. augusztus 14.