Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2019. évi tisztújító közgyűlésére.

Időpont: 2019. május 18. (szombat) 08.30 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 az egyesület termében

 Napirendi pontok:

 

  1. Kovács Lajos elnök köszöntője, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Elnöki beszámoló: a Sportegyesület 2018 évi tevékenységének ismertetése. Szerződések ismertetése, jóváhagyása.
  3. A felügyelő bizottsági beszámoló, Senshi Sportegyesület számviteli törvény szerinti 2018-as kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek, ismertetése, elfogadása
  4. Elnökségi tájékoztató, az elnökség tervei, javaslatai (pályázatok, edzések, díjak).
  5. Tisztségviselők lemondása (a mandátumok lejárta miatt)
  6. Tisztségviselők választása
  7. A 2019-évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása, határozathozatalok, alapszabály módosítás (az alapszabály aktualizálása).
  8. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2019. május 18. (szombat) 09.00-kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

Szeghalom, 2019. május 10.