Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2014. évi közgyűlésére.

Időpont: 2014.május 28. (szerda) 19.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17 az egyesület klubszobájában

 

Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Elnöki beszámoló: a Sportegyesület 2013 évi tevékenységének ismertetése
  3. Felügyelő bizottsági beszámoló: a Senshi Sportegyesület számviteli törvény szerinti 2013-as kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek, ismertetése, elfogadása
  4. Tájékoztató: az elnökség javaslatai az Egyesületet érintő változásokról, az alapszabály módosításának szükségességéről, a jelenlegi pályázatok ismertetése
  5. Tisztségviselők lemondása
  6. Alapszabály módosítás, határozathozatalok az alapszabály módosításához: szükségessé vált az alapszabály aktualizálása, módosítása több ponton is (indokai: törvényi változásoknak való megfelelés, új Ptk, egyesületi tevékenységek bővülése, közhasznú tevékenységek kiegészítése, egyesület céljának pontos megfogalmazása, tagdíjfizetési kötelezettség határidejének módosítása, tisztségviselői mandátum időtartamának módosítása, fegyelmi bizottság megszüntetése (okafogyott), szakosztályok megszüntetése, tagdíjváltozás, edzésdíjak, díjkülönbségek, kedvezmények megszüntetése)
  7. Tisztségviselők választása
  8. A 2014-es költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
  9. Szerződések jóváhagyása: (egyesületi működéshez, pályázati programok megvalósításához, az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával kötött szerződések jóváhagyása)
  10. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2014.május 28. (szerda) 19.30 óra -kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

Szeghalom, 2014. május 21.