Miért fontosak a rítusok? Milyen útravalót hoztunk felmenőinktől? Hogyan befolyásolják szerepeink és a szüleinkkel való kapcsolatunk életünket?

Foto album

Hogyan tudjuk valódi erőnket használva csodás élményként megélni a női- és férfi lét állomásait? Milyen hatással vannak ránk a reklámok és a média hamis üzenetei?

Rítusokkal az Életen át

A női testhez és történéseihez egészen máshogy is lehet viszonyulni, mint ahogy azt a kultúránk tanítja, sugallja, sulykolja belénk.

Minden nőben ott él valami ősi tudás testünk eredendő szépségéről és a benne rejlő bölcsességről. Ősi kultúrákban a női testet tisztelet övezte, hiszen befogadott, életet adott; mert a nőben az Istennőt, a Teremtő Anyát, a Földanyát látták megtestesülni. A női test titkainak tudása nemzedékről nemzedékre szállt. A menstruáló nők összeültek, hogy rítusokkal megszenteljék Holdnapjaikat. Az először menstruáló lányokat beavatták, akik ünnepként élték meg ezt a napot.

A régi korok embere, társadalma elválasztotta egymástól a gyerek- és a felnőttkort: a gyerekkor a sikeres beavatással zárult. A férfiaknak hőstettet kellett végrehajtaniuk: vadászaton kellett legyőzniük a prédát és önmagukat, rituális sebeket ejtettek rajtuk, bátorság és félelempróbát kellett kiállniuk, hogy a férfitársadalom  teljes jogú tagjává váljanak. Beavatásuk során a mélybe szálltak, szenvedtek, átalakultak, megismerték önmagukat, s magasabb szinten éltek tovább.