Laikus önsegítő foglalkozás (hetedik alkalom) A kreatív önkifejezési módszerek személyiség fejlesztő hatása

Laikus önsegítő foglalkozás

A kreatív önkifejezési módszerek személyiség fejlesztő hatása

” A kreatív erő adja az egyén számára az élet igazi értelmét. Ez a kreatív erő tűzi ki a célt, és egyúttal ez biztosítja az eszközt is a cél eléréséhez. A kreatívabb egyén magasabb szociális eredményt ér el. Kreatív egyének azok, akik az emberiségnek megmutatták, hogyan lásson, gondolkozzon és érezzen.” A kreatív emberek változatos megközelítésmódokat alkalmaznak, és különböző ötleteket tudnak létrehozni: képesek mindennek a mélyére nézni, ismeretlen szituációkban megtalálni a leghelyesebb cselekedetet.

Foto album

Időpont: 2014. április 11.   (péntek) 16.30 – 17.30

Plakát letöltése itt

Helyszín: Senshi SE Életmód- és Sportközpont emeleti klubterme

(Szeghalom Tildy Z. u. 17.)

A laikus önsegítő foglalkozások keretén belül különböző önismereti technikák segítségével a káros életvezetési minták-, a hátráltató családi- és társadalmi minták felismerését, átprogramozásának technikáit-, valamint az értő kommunikáció és a különböző szeretet nyelvek megismerését, használatuknak elsajátítását sajátíthatják el a résztvevők. A módszerek között egyaránt szerepelnek a kölcsönös információcsere és a tudatállapotot kedvezően befolyásolni képes mozgásformák.