Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2023. évi közgyűlésére.

Időpont: 2023. március 18. (szombat) 16.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17. az egyesület termében

 

Napirendi pontok:

 

  1. Kovács Lajos elnök köszöntője, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Elnöki beszámoló: a Sportegyesület 2022-évi tevékenységének ismertetése. Szerződések ismertetése, jóváhagyása.
  3. A felügyelő bizottsági beszámoló, Senshi Sportegyesület számviteli törvény szerinti 2022-es kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek, ismertetése, elfogadása
  4. Elnöki tájékoztató: a 2023-as költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
  5. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2023. március 18. (szombat) 16.30-kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

Szeghalom, 2023. március 11.