Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2022. évi közgyűlésére.

Időpont: 2022. március 26. (szombat) 16.30 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17. az egyesület termében

 

Napirendi pontok:

  1. Kovács Lajos elnök köszöntője, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Elnöki beszámoló: a Sportegyesület 2021-évi tevékenységének ismertetése. Szerződések ismertetése, jóváhagyása.
  3. A felügyelő bizottsági beszámoló, Senshi Sportegyesület számviteli törvény szerinti 2021-es kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek, ismertetése, elfogadása
  4. Elnöki tájékoztató: a 2022-es költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
  5. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2022. március 26. (szombat) 17.00-kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

Szeghalom, 2022. március 16.