Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Ezúton meghívunk a Senshi Sportegyesület 2020. évi közgyűlésére.

Időpont: 2020. augusztus 08. (szombat) 14.30 óra

Helyszín: Szeghalom, Tildy Z u. 15-17. az egyesület termében

 

Napirendi pontok:

 

  1. Kovács Lajos elnök köszöntője, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Elnöki beszámoló: a Sportegyesület 2019-évi tevékenységének ismertetése. Szerződések ismertetése, jóváhagyása.
  3. A felügyelő bizottsági beszámoló, Senshi Sportegyesület számviteli törvény szerinti 2019-es kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek, ismertetése, elfogadása
  4. Elnöki beszámoló, tájékoztató: az elnökség tervei, javaslatai a Sportegyesület 2020 évi eddigi tevékenységének ismertetése. Szerződések ismertetése, jóváhagyása. Aktualitások, a 2020-as költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
  5. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk 2020. augusztus 08. (szombat) 15.00-kor.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Kovács Lajos

elnök

Szeghalom, 2020. július 28.